Viser arkivet for stikkord møreogromsdal

MS Rignator sett på nordgående kurs, 1 times seiling sør for Molde.
Forut på babord side, er det et kranfundament – kranen er demontert,
om det er for anledningen eller permanent vites ikke.
Antar at lasten vanligvis er pukk el.lign. men her seiler hun tom.

Lasteskipet Danstar her sett på nordlig kurs i Møre og Romsdal.
Foto av skipet har tidligere vært lagt ut her på Skipsfoto.

Hurtigruteskipet Kong Harald på nordgående kurs.

På strekningen Edøya – Sandvika trafikerer fergen M/F Tingvoll
Fjord1’s samband med øyen Smøla.

Sundbåten hevder å være verdens eldste selskap for kollektivtransport, etablert i 1876.

Her ses den gamle traveren Rapp – har vært i drift siden 1958