Viser arkivet for stikkord lasteskip

Sørgående i Raunefjorden på vei til Etne, ex Cembulk.

Utenfor det tidligere verftet Mjellem og Karlsen, lå skipet Sophie.
Skipet opplyses å ha hjemmehavn; København.
Har ingen info om skipet – søk på nettet ga sjelden mye obskure resultat…

MS Rignator sett på nordgående kurs, 1 times seiling sør for Molde.
Forut på babord side, er det et kranfundament – kranen er demontert,
om det er for anledningen eller permanent vites ikke.
Antar at lasten vanligvis er pukk el.lign. men her seiler hun tom.

Lasteskipet Danstar her sett på nordlig kurs i Møre og Romsdal.
Foto av skipet har tidligere vært lagt ut her på Skipsfoto.