Viser arkivet for stikkord cargo

MS Rignator sett på nordgående kurs, 1 times seiling sør for Molde.
Forut på babord side, er det et kranfundament – kranen er demontert,
om det er for anledningen eller permanent vites ikke.
Antar at lasten vanligvis er pukk el.lign. men her seiler hun tom.

Lasteskipet Danstar her sett på nordlig kurs i Møre og Romsdal.
Foto av skipet har tidligere vært lagt ut her på Skipsfoto.

  • Star Java — Star Java besøkte Bergen i februar 2007 for å bli døpt. Aldri før har et så stort skip gått inn Vågen.
  • Star Java — Star Java besøkte Bergen i februar 2007 for å bli døpt. Aldri før har et så stort skip gått inn Vågen.
  • Star Java — Star Java besøkte Bergen i februar 2007 for å bli døpt. Aldri før har et så stort skip gått inn Vågen.
  • Star Java — Star Java besøkte Bergen i februar 2007 for å bli døpt. Aldri før har et så stort skip gått inn Vågen.
  • Star Java — Star Java besøkte Bergen i februar 2007 for å bli døpt. Aldri før har et så stort skip gått inn Vågen.
  • Star Java — Star Java besøkte Bergen i februar 2007 for å bli døpt. Aldri før har et så stort skip gått inn Vågen.