Viser arkivet for april, 2016

“Tor Arne” beredskapsfartøy i oljevernberedskapen. Bygget på Skjervøy, og ble sjøsatt i november i fjor. Eid av Boreal offshore.

“Lofoten”

Nye “Marjata” på stiming nordover. Her i Tjeldsundet.

“Richard With”

14-EH 101 svever over “Olav Tryggvason”.

NH-90 på helidekket.

KV “Senja” med det nye NH-90 helikopteret på helidekket.

“Haakon Jr”

En annen seifisker. “Skulbaren” inn for reparasjon av seinota.

“M-Solhaug” tar på land garnene. Snurrevad neste?